Direct aanmelden

Leer de theorie in één dag

0513 - 41 46 93

Betalingsvoorwaarden

Bij annulering gelden voor zowel de theoriecursus als het examen dezelfde voorwaarden als het CBR hanteert.

Annuleren is alleen mogelijk als je beschikt over een doktersverklaring. Onder aftrek van administratiekosten kan in dat geval een deel van het examengeld teruggevorderd worden.